Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu meslek içi eğitime Ankara Barosu Gelincik Merkezi adına Gelincik Merkezi Başkanı Av. Aslı Koçak Arıhan da eğitimci olarak katılmıştır.

 

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği "konulu meslek içi eğitime Ankara Barosu Gelincik Merkezi adına Gelincik Merkezi Başkanı Av.Aslı Koçak Arıhan da eğitimci olarak katılmıştır.


3
Etkinlik Takvimi